Čím to je, že ateisti tak často a tak radi veria v pavedecké nezmysly?

Ateisti často radi veria v pavedecké nezmysly. Neveríte?

Ateista(A): Homosexualita je geneticky daná, respektíve genetika je pre jej vznik rozhodujúca. FAKT: Veda to zatiaľ nepotvrdila.

A: Embryo nie je človek. FAKT: Medicína hovorí, že život človeka vzniká počatím. Embryo je vývinová fáza človeka.

A: DNA vznikla náhodnými procesmi. FAKT: Na vznik DNA sú potrebné viaceré enzýmy, ktoré na svoj vznik potrebujú DNA. Veda nevie vysvetliť vznik DNA.

A: Konať morálne môžeme aj keď Boh neexistuje. FAKT: Ak je všetko len bezvýznamná hmota, nerobím predsa nič zlé, ak s ňou zaobchádzam ako sa mi zachce. Ak je všetko determinované, nerozhodujem o svojom konaní a preto nemôžem byť zaň morálne zodpovedný a nemôžem konať dobre alebo zle.

fantasy-1077863

A: Nie sú len dve pohlavia. Existuje veľa rodov. FAKT: Existujú len dve pohlavia, muži a ženy. Každý kto má skoro vo všetkých (dominantne u chimérizmu) alebo vo všetkých svojich bunkách pohlavný chromozóm Y, je muž. Platí to aj v prípade tých, ktorí trpia rôznymi psychosexuálnymi poruchami.