Cesty, ktoré vedú na Luník IX. Liberalizmus, progresivizmus a socializmus

V posledných rokoch sa preslávili viaceré cesty, ktoré vedú spoločnosť na úroveň Luníka IX. Sú to liberalizmus, progresivizmus a socializmus. K tejto trojici by sa mohol v poslednom období pokojne pridať i štvrtý ideologický prúd – enviromentalizmus.

Každá z týchto ideológií má korene v sekularizme. Každá vedie spoločnosť a postkresťnaskú civilizáciu k úpadku z inej strany. Sekularizmus je meta-ideológiou zaručujúcou skorší alebo pozdejší úpadok spoločnosti.

Progresivizmus, socializmus a enviromentalizmus rozvracajú spoločnosť ekonomicky. Všetky štyri rozvracajú spoločnosť morálne.

Tri_cesty_na_Lunik_IX_liberalizmus_progresivizmus

Rómovia na Luníku IX v morálnej oblasti sú už dávno tam, kde chceli a chcú tieto zvrátené politické smery dostať všetkých.