Satirické okienko: Eko-friendly

Keď dostaneš cenu Ministra životného prostredia a nik nevie za čo. Pritom je to celkom jasné.

Eko-friendly