Od miništrantov k užitočným idiotom

kdh NA PROTESTOCH

*Užitočný idiot je termín z politického žargónu používaný pre ľudí, ktorí sú vnímaní ako propagandisti v záležitostiach, ktorých ciele si plne neuvedomujú a sú cynicky využívaní inými na šírenie propagandy, ktorej si nie sú vedomí. Počas studenej vojny sa tento termín používal pre sympatizantov východného bloku zo západných krajín, ktorí boli naivní a cynicky využívaní Sovietskym zväzom alebo inými komunistickými režimami.