Film: Sieť slobody / Red de libertad (2017)

Film: Sieť slobody / Red de libertad (2017)

Skutočný príbeh sestry Heleny Studlerovej, rehoľnej sestry, vincentky, odohrávajúci sa vo Francúzsku začiatkom druhej svetovej vojny. Film o vybudovaní siete slobody, vďaka ktorej bolo zachránených približne dvetisíc väzňov z koncentračných táborov. Dej filmu Sestra Helena sa stará o siroty a opustených v rádovej nemocnici v Metzi v oblasti Alsasko-Lotrinsko. Keď sestra zistí, že neďaleko nacisti zriadili koncentračný tábor, rozhodne sa so spolusestrami a priateľmi zajatcov postupne oslobodzovať. Vďaka zapojeniu mnohých ľudí s rozličnými kontaktmi a…

Read More

Film: Príbeh Márie / Marie Heurtin (2014)

Film:  Príbeh Márie / Marie Heurtin (2014)

Skutočný príbeh o láske a úsilí, ktoré menia život. Príbeh o temnote a tichu, ktoré nezabránili Márii nájsť šťastie a osobný rozvoj v opatere starostlivej rehoľnej sestry Marguerite. Dej filmu Mária je slepá a hluchá. Jej postihnutie uzatvorilo na celé roky jej osobný svet na život v ústraní. Má strach z neznáma, má živočíšne prejavy a má minimálne rozvinutú schopnosť komunikovať s okolím. Všetko sa však postupne začína meniť, keď Máriu jej otec priváža do…

Read More

Film: Za zvuků hudby / The Sound of Music (1965)

Film: Za zvuků hudby / The Sound of Music (1965)

Mária je veselá mladá žena, ktorá obľubuje hudbu, prírodu a teší sa zo života. Pokúša sa žiť v reholi, ale zatiaľ nezložila večné sľuby, takže stále len skúma, či je život v reholi to pravé povolanie, ktoré má pre ňu Boh pripravené. Dej filmu Sestra predstavená posiela Máriu, aby nejaký čas strávila ako opatrovateľka v jednej rodine so siedmymi deťmi, ktorým zomrela matka. Má pochybnosti o Máriinom povolaní do rehole. Hlavou rodiny, kam Mária prichádza,…

Read More

Film: Mŕtvy muž prichádza / Dead Man Walking (1995)

Film: Mŕtvy muž prichádza / Dead Man Walking (1995)

Silný a zároveň náročný príbeh vyvolávajúci množstvo otázok, založený na knihe rehoľnej sestry Helen Prejean – jej spomienky na duchovné sprevádzanie väzňa odsúdeného na smrť. Pred človekom sa odvíja sled principiálnych otázok a výziev. Dej filmu Matthew Poncelet je uväznený pre podozrenie z vraždy a znásilnenia. Neskôr je odsúdený na trest smrti. Pred jeho popravou sa ho ujme sestra Helen, ktorá mu chce byť blízkou duchovnou osobou. Cez Helen spoznáva Matthew skutočnú lásku človeka, ale…

Read More

Film: Zvony od Sv. Marie / The Bells of St. Mary’s (1945)

Film: Zvony od Sv. Marie / The Bells of St. Mary’s (1945)

Pôvabný film plný príjemného humoru, zaujímavých myšlienok a šarmu, ktorým oplývajú jednotliví aktéri. Dej filmu Kňaz O’Malley prichádza na upadajúcu farskú školu, kde sa dostáva so svojimi názormi do stretu s názormi sestry predstavenej. Pravidelne musia riešiť rozličné problémy žiakov od ich vzájomných šarvátok až po závažnejšie rodinné ťažkosti. Na farskej škole zažívajú tiež rozličné zaujímavé momenty. Od učenia sebaobrany svojich žiakov, keď je to potrebné až po spracovávanie bohatého podnikateľa, aby pomohol dostať školu…

Read More