Film: Zvony od Sv. Marie / The Bells of St. Mary’s (1945)

Film: Zvony od Sv. Marie / The Bells of St. Mary’s (1945)

Pôvabný film plný príjemného humoru, zaujímavých myšlienok a šarmu, ktorým oplývajú jednotliví aktéri. Dej filmu Kňaz O’Malley prichádza na upadajúcu farskú školu, kde sa dostáva so svojimi názormi do stretu s názormi sestry predstavenej. Pravidelne musia riešiť rozličné problémy žiakov od ich vzájomných šarvátok až po závažnejšie rodinné ťažkosti. Na farskej škole zažívajú tiež rozličné zaujímavé momenty. Od učenia sebaobrany svojich žiakov, keď je to potrebné až po spracovávanie bohatého podnikateľa, aby pomohol dostať školu…

Read More