Klam ateistu


Vo filme je pár protestantských omylov a zopár záberov na vyzývavo oblečené ženy, ale inak je to podarené video poukazujúce na absurdnú vieru ateistov.