Agnosticizmus a zvrátená povaha agnosticizmu

Mnohí si to pramálo uvedomujú, ale povaha agnosticizmu je podobne zvrátená ako v prípade ateizmu, ktorý redukuje všetko, vrátane ľudských bytostí, na bezvýznamný kus hmoty. Dôsledné pridŕžanie sa agnosticizmu môže veľmi ľahko viesť k značne nehumánnej a necivilizovanej praxi.

Agnosticizmus

Agnosticizmus je filozofický názor, stanovisko, podľa ktorého nie je možné poznať podstatu vecí alebo sveta. Ide predovšetkým o tvrdenia o živote alebo o existencii Boha alebo podstaty sveta či života.

Agnosticizmus ignoruje indície a dôkazy v prospech kresťanskej viery a môže veľmi ľahko viesť k podobnej brutalite s akou sa prejavili režimy hlásiace sa oficiálne k ateizmu v minulosti.