Apologetika: Ježiš Kristus sa nachádza v Eucharistii

Skrz rôzne zavádzania, skreslenia a klamstvá sa dá dopracovať k nebiblickej protestantskej viere. Poukazujú na to i spôsoby ako rôzni protestanti a im podobní, prekrúcajú výklad biblických veršov. Cieľom je poprieť doslovné učenie Krista o Jeho prítomnosti v Eucharistii (netýka sa to všetkých protestanov).

Námietky voči Eucharistii

Niektorí napríklad radi používajú verš Jn6,63 na spochybnenie viery v Eucharistiu. Na tomto mieste v Jánovom evanjeliu sa, ale nehovorí nič o Kristovom Tele, ale o tele ľudí.


V Mt 26,26 keď Ježiš hovorí o plode viniča nemá to nijaký súvis s akýmsi degradovaním Eucharistie, ale ide tu o poukázanie na formu. O vetu skôr spomína Kristus podstatu a hovorí: „toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva zavšetkých na odpustenie hriechov“.


Hovorenie v symbolizmoch na niektorých miestach v Biblii neznamená, že hovorenie o Eucharistii môžme chápať inak ako doslovne, keď sa pridŕžame kontextu.


V Sk15,19 hovorí Pavol o konzumácii jedla a vôbec to nesúvisí s Eucharistiou. Pavol nabáda k tomu, aby pripodobňovaním sa pohanom a ich zvykom, neboli kresťania na pohoršenie. Samotné jedenie krvi, čo sa napríklad v dnešnej dobe nespája v mysliach ľudí s pohanskými obetami, je dnes v poriadku. S tým súvisí aj Heb 10,10.


Ježiš sa mohol nachádzať napríklad pri Poslednej večeri aj v chlebe aj vo svojom tele. Pre Boha to nie je nič nemožné. Zvlášť, keď vieme o prípadoch ako bol Páter Pio, ktorí mali dar bilokácie, i keď to je aj tak čosi odlišné.


V kontexte toho čo hovorí Ježiš platí, že na spásu je potrebná viera v Neho i prijímanie Eucharistie.
Verše Jn 6,56 a Jn 3,24 hovoria podobne o tom, že pre jednotu s Kristom je podstatné zachovávanie prikázaní i prijímanie Eucharistie.

K Jn 6,53 – Ježišove slová o potrebe prijímania Eucharistie ako potrebného pre spásu sa týkajú obdobia po Jeho obete.

Popierači Eucharistie uvádzajú napríklad verš Jn 2,19 ako príklad toho, že Ježiš nenapomenul ostatných, keď zle pochopili jeho slovám. Na tom mieste, ale Písmo dáva vysvetlenie ako to Ježiš skutočne myslel. V prípade niekoľkonásobne opakovaného tvrdenia prítomného v Písme, že v Eucharistii sa jedná o Ježišovo doslovné Telo a Krv, k tomu nenájdete ani jedno vysvetlenie, že to tak skutočne nebolo myslené.

Ježiš myslel svoje slová doslovne

Proti akémukoľvek symbolickému chápaniu stojí v prvom rade verš Jn 6,66. Keď Ježiš reagoval na šomranie Židov na jeho slová „jedzte moje telo a pite moju krv“,povedal: „Veru, veru, hovorím vám… moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj“ (Jn 6, 53. 55). Tento text hovorí, že jeho učenie bolo pre niektorých také ťažké, že „ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili“ (Jn 6, 66). Keď sa to stalo, Ježiš nepovedal: „Počkajte, ľudia! Nesprávne ste to pochopili. Len som mal na mysli, že musíte prísť ku mne a uveriť vo mňa ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Nemyslíte si, že som skutočne mal na mysli, že musíte jesť moje telo a piť moju krv, však?“ Nie. Ježiš ich nechal odísť a potom sa obrátil k svojim učeníkom a povedal: „Aj vy chcete odísť?“ (Jn 6, 67). Peter odpovedá za všetkých, ktorí veria v Pánovo eucharistické učenie, hoci tomu úplne nerozumejú alebo im to nie je úplne príjemné: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý“ (Jn 6, 68-69). Aby sme pochopili, prečo katolíci berú 6. kapitolu Jánovho evanjelia doslova, a nie obrazne, musíme uvažovať o kontexte. Predtým v tejto kapitole Ježiš hovorí: „Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec“(Jn 6, 65). Môžete pochopiť túto pravdu len vtedy, keď vám bola nadprirodzene zjavená, pretože „živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha, sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať“ (1 Kor 2,14). Slová Ducha a života možno pochopiť len v Duchu.


A čo apoštoli? Keby tu Ježiš hovoril obrazne, Pavol by určíte neobjasnil túto záležitosť, keď hovoril toto: „Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele?… Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi“ (1 Kor10, 15-16; 11, 27. 29). Pavol určite bral Ježišove slová doslova!


Zvyčajné grécke sloveso phagon vo význame „jesť“, sa v súvislosti s jedením Kristovho tela zrazu nahrádza slovesom trogon, čo doslova znamená drviť, hrýzť. Zrejme sa zdôrazňuje skutočná, telesná funkcia jedenia. Aj čas slovesa trogon naznačuje neustále konzumovanie Kristovho tela a krvi.

Eucharistia_spritomnenie_Jezisovej_obete

Ako chápala Eucharistiu prvotná Cirkev?

Eucharistiu považovali za pravé telo a krv Ježiša Krista v podobe chleba a vína a zavrhovali každý obrazný výklad Kristových slov už mučeníci Sv. Ignác Antiochijský(+107), Sv. Justín (+165), tiež Ján Zlatoústy, Ambróz, Augustín, Sv. CyrilJeruzalemský i Alexandrijský, Kliment Alexandrijský (+pred 215), Origenes (+254),Sv. Cyprián (+258). Aj všetky východné cirkvi sa zhodovali v tejto viere s Katolíckou cirkvou. Bola napádaná až v 9. st. od škóta Erigena a v 11. st. od Berengara z Toursu. V omšovej liturgii východnej i západnej je modlitba, aby Boh premenil obetné dary – chlieb a víno v telo a krv Ježiša Krista. Rímske katakomby svojimi obrazmi a nápismi (napr. kôš s chlebmi a ryba) sú rovnako svedkami tejto viery.

Eucharistické zázraky

Je množstvo eucharistických zázrakov, ktoré potvrdzujú sprítomnenie Krista v Eucharistii (Lanciano, Buenos Aires atd.). O viacerých z nich sa dajú nájsť aj dokumentárne filmy so slovenským dabingom.