Film: Mária Goretti (2003)

Film: Mária Goretti (2003)

Skutočný príbeh o mladom dievčati, ktoré svojou odvahou, dobrotou a otvorenosťou odpúšťať, zmenilo životy mnohých ľudí, ktorí ju poznali. Film o dievčati, ktoré sa za zlobu dokázalo odplácať láskou, dokonca i človeku, ktorý ju zavraždil. Dej filmu Máriina rodina a spolu s nimi aj Mária chodia pracovať na pole istého veľkostatkára. Ten zneužíva lacnú pracovnú silu na svoje obohacovanie sa, bez toho, že by robotníkom, ktorí pre neho pracujú zabezpečil primeranú mzdu na dôstojný život….

Read More

Film: Nezlomná vôľa / Úžasná milost / Amazing Grace (2006)

Film: Nezlomná vôľa / Úžasná milost / Amazing Grace (2006)

Za čias, keď otroctvo bolo bežnou súčasťou obchodu západných mocností, nebolo veľa tých, čo boli ochotní postaviť sa proti nemu. Wiliam Wilberforce bol jedným z mála, ktorí dokázali ísť vytrvalo proti prúdu a najmä proti záujmom tých, pre ktorých ich vlastný prospech bol nadradený nad hodnotu ľudského života. Dej filmu Wilberforce sa prichádza zotaviť do sídla jeho priateľa a kolegu. Spolu s jeho ženou sa mu pokúšajú dohodiť istú mladú dámu, čo ich oboch spočiatku…

Read More

Film: Svätý Peter (2005)

Film: Svätý Peter (2005)

Veľmi pekné spracovanie najväčších udalostí v živote Svätého Petra. Film sa dotýka z veľkej časti i osudov Svätého Pavla a niektorých ďalších Ježišových učeníkov i samotného Ježiša. Dej filmu Dvojdielny biblický film o Šimonovi Petrovi zachytáva najmä udalosti po Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. Po Ježišovej smrti film ukazuje zúfanie apoštolov, neskôr prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme najmä zo strany Šavla alebo zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov. Priestor tu má aj ujasnenie si postoja voči prijímaniu pohanov…

Read More

Film: Príbeh Alvina Straighta / The Straight Story (1999)

Film: Príbeh Alvina Straighta / The Straight Story (1999)

Film o tom, ako zloba, samoľúbosť a alkohol rozvracajú vzťahy aj medzi súrodencami, ale tiež film o tom ako láska a odpustenie dokážu rany hojiť. Dej filmu Alvin je 73 ročný muž na dôchodku, ktorý spolu s jeho dcérou Rose, ktorá je mentálne trochu pozadu, žije v meste Lawrens v štáte Iowa. Keďže je Alvin starý, má už dosť chatrné zdravie a čo je najhoršie nepočúva rady od svojho lekára, pretože je dosť tvrdohlavý. Napriek…

Read More

Film: Vzoprieť sa obrom / Facing the Giants (2006)

Film: Vzoprieť sa obrom / Facing the Giants (2006)

Film o tom ako Boh chce robiť v živote každého zázraky, pokiaľ dá Bohu priestor na ich realizáciu, pokiaľ dá Boha na prvé miesto vo svojom živote a pokiaľ človek odmieta hriech, ktorý tomu všetkému bráni. Dej filmu Grant Taylor trénuje futbalové mužstvo na jednej kresťanskej strednej škole. Tím, ktorý vedie nie je príliš úspešný a na začiatku novej sezóny ho postihne ešte jedna strata kľúčového hráča Darrena. So svojou ženou má pekný manželský vzťah,…

Read More

Film: Pýcha a predsudok / Pride & Prejudice (2005)

Film: Pýcha a predsudok /  Pride & Prejudice (2005)

Romantický príbeh o niekedy až príliš priamych, inokedy až príliš spletitých vzťahoch, vychádzajúci z románu Jane Austinovej. Niekto bude možno sklamaný, niekto skôr prekvapený, pretože tu úplne absentujú posteľné scény, dokonca vo filme nepadne ani jeden vášnivý bozk. Tak čo je to za romantický brak? Práve naopak – dostatočne kreatívna story, ktorej tieto prvky vôbec nechýbajú. Dej filmu Film je vstavaný do obdobia, keď sa ešte spoločnosť delila na šľachtu a tých ostatných, keď sa…

Read More

Film: Faustína / Faustina: The Apostle of Divine Mercy (1994)

Film: Faustína / Faustina: The Apostle of Divine Mercy (1994)

Film inšpirovaný denníkom rehoľnej sestry svätej Márie Faustíny Kowalskej. Hlavnou myšlienkou filmu je Božie milosrdenstvo, ktoré je ponúkané zadarmo všetkým – stačí ho len úprimne túžiť prijať. Vo filme je ukázaný pozitívny Faustínin postoj k životu prameniaci z vrelého vzťahu k Bohu. Dej filmu Dej je rozprávaním sestry Félixy z kongregácie Božieho milosrdenstva, ktorá žila v blízkosti sestry Faustíny po celé roky, ako mala Faustína zjavenia. Pripomína, že sestre Faustíne veľmi krivdila a aj ubližovala…

Read More

Film: Don Bosco (2004)

Film: Don Bosco (2004)

Film o vytrvalom bojovníkovi za duše mladých chlapcov, vychovávateľovi mládeže, v ktorého živote mali miesto viaceré zázraky. Don Bosco obetoval celý svoj život službe chudobnej mládeži a šíreniu evanjelia ďalej do sveta skrz svoju rehoľu saleziánov. Dej filmu Úvod filmu sa zameriava na detstvo Dona Bosca, ktoré prežíval so svojou matkou a hlavne bratom Antonom, ktorý nemal príliš pochopenie, pre jeho sny a túžby. Film ukazuje význam rôznych vzorov pre Dona Bosca ako boli Don…

Read More

Film: Príbeh narodenia / The Nativity Story (2006)

Film: Príbeh narodenia / The Nativity Story (2006)

Nativity Story je zaujímavým, moderným spracovaním udalostí okolo narodenia Spasiteľa Ježiša Krista. Pútavým spôsobom ukazuje ako od príchodu Krista na svet v podobe malého dieťaťa, tu boli tí, ktorí Ježiša velebili, ale aj tí, ktorí ho nenávideli a striehli na Jeho život. Dej filmu Dej sa odohráva v dobe pred narodením Krista a krátko po ňom. Hrubé kontúry filmu sa pridŕžajú evanjelií, ale jednotlivé scény pramenia najmä z voľného námetu tvorcov. Film ukazuje Zachariášovo onemenie,…

Read More

Most do Krajiny Terabithia / Bridge to Terabithia (2007)

Most do Krajiny Terabithia /  Bridge to Terabithia (2007)

Adaptácia rovnomenného celosvetového bestselleru Katherine Patersonovej. Hlavné postavy, Jess a Leslie, si vytvoria svoje imaginárne fantasy kráľovstvo. Nečakaný a veľmi silný záver je pridanou hodnotou tohto príjemného rodinného filmu. Dej filmu Jessi je outsaider a stáva sa terčom šikany od iných žiakov v škole. Leslie je dievča, ktoré sa práve prisťahovala so svojimi rodičmi do mesta, kde žije Jessi. Okrem toho, že sa stáva novou žiačkou v jeho triede, ich nový dom susedí práve s…

Read More
1 48 49 50 51 52 53