Satirické okienko: Biskup Orosch verzus liberáli

Keď len povieš pravdu, že nikto nie je celkom bez viny. (biskup Orosch)
A tolerantní liberáli dostanú potrebu dať to na pravú mieru.

Pravda_vs_tolerantni_liberali

Pre lepšie zorientovanie sa, nájdete nižšie text arcibiskupa Oroscha. Nešlo o nijakú nenávisť, ale o odsúdenie skutku vraždy. Následne text poukazuje inými slovami na to, že v prípade dospelých ľudí, zvlášť ešte žijúcich v mravne pochybnom prostredí, je označenie „nevinní ľudia“ oxymoron.

V závere je sekcia, ktorá bola evidentne písaná v dobrom úmysle. Arcibiskup v nej prezentoval svoju obavu či tí, ktorí chodia do Teplárne, neužívajú aj určité návykové látky. V tejto súvislosti prezentoval svoj predpoklad o absencii kontroly opierajúc sa o určité skúsenosti so súčasným ideologickým šialenstvom.

Obeznik_arcibiskupa_Oroscha