Dokument: Sovietsky príbeh (2008)

Sovietsky príbeh je príbeh utrpenia, bolesti, nespravodlivosti a reálnej politiky 20. storočia. Veľa z toho, čo tu uvidíte už dávno upadlo do zabudnutia, bolo prepísané alebo sa ignoruje.

Tento príbeh analyzuje veci, o ktorých sa hovorí už len málo alebo vôbec. Dokonca, aj napriek tomu, že majú obrovský význam aj pre dnešok.

Sovietsky príbeh pojednáva o vplyve sovietskeho dedičstva na súčasnú Európu. Znalci európskej histórie ako aj viacerí politici v ňom diskutujú o dôsledkoch selektívneho postoja k masovému vraždeniu.

Autor E. Šnore sa viac ako 10 rokov zaoberal zbieraním materiálov a rozhovorov s odborníkmi a svedkami, pátraním po dokumentoch ukrytých v archívoch v Rusku, na Ukrajine, v Litve, vo Veľkej Británii a v Nemecku.

To všetko preto, aby mohol vytvoriť dokument, ktorý je hodný pozornosti, aby sa nezabudlo na zverstvá, ku ktorým smeruje spoločnosť po akceptácii totality.

Film_Sovietsky_pribeh_2008

Autorovo 10-ročné úsilie bolo odmenené skvelým výsledkom – dokumentom „Sovietsky príbeh“. Poskytuje jedinečný pohľad na nedávnu sovietsku históriu očami sovietskych občanov, ktorí o tom majú vedomosti z prvej ruky, a ktorí to skutočne zažili.