Je božekovanie zlé?

Pokiaľ Boha milujeme, nechceme ho urážať, zraňovať a zneucťovať nielen ťažkými hriechmi, ale ani tými ľahšími.

Pri božekovaní ide o ľahkovážne vyslovovanie Božieho mena. Podobne je tomu aj pri vyslovovaní mena Ježiš a nevhodným je aj zbytočné lamentovanie s pomocou mena Mária. Aj týmto spôsobom sa nenápadne šíri neúcta voči Bohu. Cez neúctivosť voči Bohu sa narúša vzťah človeka k svojmu Stvoriteľovi. Kde sa vytráca úcta voči Bohu, prehlbuje sa následne neúcta voči človeku.

Môže sa to prejavovať nenápadným porušovaním a zľahčovaním si Božích nariadení alebo tolerovaním rôzneho zla okolo nás. Hriechy sa ľahko poprepájajú a človek sa neraz od malého hriechu dostane k páchaniu väčšieho zla.

clovek_a_Boh

Ľudia s vypestovaným zlozvykom božekovania, môžu mať ťažkosti zbaviť sa v krátkej dobe tohto zlého návyku. Pokiaľ sa však človek nevzdá, časom by mal dosiahnuť víťazstvo aj v tejto oblasti.

Ako píše aj Tomáš Kempenský vo svojej knihe Nasledovanie Krista: „Zvyk sa zvykom premáha“.