Výchova k láske a viere v Boha

Každý rozumný a zodpovedný kresťan, ktorý miluje či už svoje deti alebo tie, ktoré sú mu zverené, ich vychováva k láske a viere v Boha, pretože to je to najhodnotnejšie, čo im do života môže odovzdať.

Vychova k laske a viere v Boha

V týchto dňoch Slovenskom prebehla informácia, že prokurátorka zrušila duchovný program v trnavskom Centre pre deti a rodiny (pôvodné označenie: detský domov).

Rozhodnutie zasahujúce do náboženskej slobody ľudí, ktorým je zverená výchova detí v detskom domove je treba ignorovať.

Vychovávateľ a riaditeľ detského domova sú tí, ktorí sú v danej situácii zodpovední za výchovu im zverených detí. Je správne, keď formujú deti k úcte k Bohu, pretože tam kde sa vytráca úcta k Bohu, sa vytráca aj úcta k človeku.