Dokumentárne filmy o slovenských biskupoch Vojtaššákovi a Gojdičovi

Biskup Ján Vojtaššák

Svoj takmer 90 ročný život prežil biskup Vojtaššák v pohnutej dobe poznačenej vojnami a zmenami režimov. V každom čase neohrozene obraňoval základné práva Katolíckej cirkvi a slovenského národa. Preto sa stal tŕňom v oku neprajníkov Cirkvi a národa.

Dokument Biskup Vojtassak

Komunistický režim ho v roku 1951 už ako 73 ročného starčeka odsúdil na 24 rokov väzenia. Vo väzení a nútenej izolácii sa trápil 15 rokov. Propaganda ho sústavne diskreditovala, potupovala a znevažovala. To otvorilo priestor jeho jednostrannej kritike, ktorá deformovala a v mnohom až do súčasnosti deformuje obraz biskupa.

V roku 1990 bol úplne rehabilitovaný zo všetkých vykonštruovaných obvinení. V roku 1996 začala Spišská diecéza proces jeho blahorečenia.

Biskup Pavol Gojdič

O grekokatolíckom biskupovi Pavlovi Gojdičovi sa rozprávalo ako o otcovi sirôt a chudobných. Bol nazývaný človekom zlatého srdca. Všade, kde bola bieda, núdza a nedostatok, ochotne pomáhal.

Zriaďoval rôzne fondy, aby čím menej ľudí v jeho biskupstve bolo v núdzi. Staral sa o mládež. Vytváral internáty pre študentov, ale aj sirotinec pre siroty a chudobné deti. Bol si plne vedomý toho, že byť biskupom znamená nielen iných viesť, ale predovšetkým im slúžiť a pomáhať ako dobrý pastier.

V dňoch 11. – 15. januára 1951 vo vykonštruovanom procese s tzv. vlastizradnými biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom bol biskup Gojdič odsúdený na doživotné odňatie slobody, zaplatenie dvestotisíc korún pokuty a odňatie všetkých občianskych práv.

Zomrel v Leopoldove na následky mučenia a väznenia v deň svojich narodenín ako 72 ročný. Jeho životným heslom, podľa ktorého žil aj zomrel, bolo: „Boh je láska, milujme ho!“