Film: Don Bosco (2004)

Film: Don Bosco (2004)

Film o vytrvalom bojovníkovi za duše mladých chlapcov, vychovávateľovi mládeže, v ktorého živote mali miesto viaceré zázraky. Don Bosco obetoval celý svoj život službe chudobnej mládeži a šíreniu evanjelia ďalej do sveta skrz svoju rehoľu saleziánov. Dej filmu Úvod filmu sa zameriava na detstvo Dona Bosca, ktoré prežíval so svojou matkou a hlavne bratom Antonom, ktorý nemal príliš pochopenie, pre jeho sny a túžby. Film ukazuje význam rôznych vzorov pre Dona Bosca ako boli Don…

Read More

Film: Príbeh narodenia / The Nativity Story (2006)

Film: Príbeh narodenia / The Nativity Story (2006)

Nativity Story je zaujímavým, moderným spracovaním udalostí okolo narodenia Spasiteľa Ježiša Krista. Pútavým spôsobom ukazuje ako od príchodu Krista na svet v podobe malého dieťaťa, tu boli tí, ktorí Ježiša velebili, ale aj tí, ktorí ho nenávideli a striehli na Jeho život. Dej filmu Dej sa odohráva v dobe pred narodením Krista a krátko po ňom. Hrubé kontúry filmu sa pridŕžajú evanjelií, ale jednotlivé scény pramenia najmä z voľného námetu tvorcov. Film ukazuje Zachariášovo onemenie,…

Read More

Film: Umučenie Krista / The Passion of the Christ (2004)

Film: Umučenie Krista / The Passion of the Christ (2004)

Veľkolepý film režiséra Mela Gibsona, ktorý sa dá označiť za najväčšie dielo v jeho filmovej tvorbe. Silne realistické vyobrazenie Ježišovho utrpenia, ktoré niekoho pohoršuje, iného núti k zamysleniu. Autor čerpal námet z novozákonných evanjelií, z diela mystičky Anny Kataríny Emerichovej, z Turínskeho plátna a ďalších prameňov. Dej filmu Umučenie Krista je film zameraný na Ježišovu obetu, ktorej vrcholom bola Jeho smrť na kíži a zmŕtvychvstanie. Zábery Kristovej kalvárie sa striedajú so scénami z čias Ježišovho…

Read More

Film: Život za život – Maxmilián Kolbe (1991)

Film: Život za život – Maxmilián Kolbe (1991)

Film o veľkej láske a obetavosti v prostredí sebectva, boja o prežitie, ideologickej ohlúpnutosti a nenávisti. Snímka približujúca príkladnú osobnosť františkánskeho kňaza Maxmiliána Mária Kolbeho. Dej filmu Pracujúcim a zomierajúcim väzňom v koncentračnom tábore Osvienčim končí šichta. Pred odchodom do barakov však jedného z nich zasype vrstva zosúvajúcej sa zeminy. Po odchode dozorcov sa z nej väzeň vyslobodí a ujde z tábora. Takto sa začína kolotoč udalostí, do ktorého sa dostane aj páter Maximilián Kolbe….

Read More

Film: Misia / The Mission (1986)

Film: Misia / The Mission (1986)

Film o úžasnom misijnom diele, ktoré sa podarilo vybudovať jezuitom v Južnej Amerike v časoch kolonializmu. Na druhej strane chamtivosť, hrabivosť a nespravodlivosť, ktoré v histórii ľudstva už nespočetne krát dokázali zničiť krásne a prospešné diela. Historické udalosti v tomto príbehu sa udiali na hraniciach Argentíny, Paraguaja a Brazílie okolo roku 1750. Dej filmu Jezuitské redukcie sú útočiskom Indiánov pred nájazdmi osadníkov. Z týchto miest šíria rehoľníci Božie slovo ďalej až ku Indiánom žijúcim na…

Read More

Film: Matka Tereza – Pero v Boží ruce / Mother Teresa of Calcutta (2003)

Film: Matka Tereza – Pero v Boží ruce / Mother Teresa of Calcutta (2003)

Dvojdielny film Matka Tereza – Pero v Boží ruce zachytáva dosť detailne život svätej Matky Terezy. Pokora, láska a vytrvalosť, ktorými oplývala, boli korunované jej múdrosťou, ktorú možno nájsť takmer v každom jej výroku. Táto jej črta je zachytená aj v tomto filmovom spracovaní. Dej filmu Matka Tereza sa dostáva do Indie. Najprv ako rádová sestra pôsobí v miestnoch vzdelávacom systéme. Keď na uliciach vidí obrovskú biedu a nezáujem o trpiacich, nenecháva ju to ľahostajnou….

Read More

Film: Nezabudnuteľná cesta / Dlouhá cesta / A Walk to Remember (2002)

Film: Nezabudnuteľná cesta / Dlouhá cesta / A Walk to Remember (2002)

Romantický príbeh, ktorý sa už dnes tak ľahko nevidí. Je možné zmeniť človeka, ktorého milujeme? Vzťah bez predmanželského sexu? Všetko je len utópia? Nádherný film o čistom vzťahu lásky medzi mužom a ženou. Dej filmu Landon žije so svojou matkou, ktorá nestačí na jeho výchovu. Je to klasický tínedžer, ktorý má na prvom mieste snahu byť zaujímavým pre svoje okolie. Po jednom incidente dostáva trest – upratovanie priestorov školy, doučovanie a hranie v predstavení divadelného…

Read More

Film: Ben Hur (1959)

Film: Ben Hur (1959)

Príbeh, ktorý nadchýna celé generácie. Príbeh o Židovi Ben Hurovi, ktorého život je konfrontovaný nielen s pôsobením Rimanov v jeho rodnej krajine, vyhnanstvom na galejách, ale aj so samotným Kristom, ktorý je jeho súčasníkom. Film o odpúšťaní, vytrvalosti, viere, priateľstve a zrade. O tom ako hriech zotročuje človeka a ako ničí všetko dobré a krásne. Príbeh o tom ako človek môže nájsť záchranu a vyslobodenie zo svojho úbohého života jedine v Bohu. Dej filmu Messala…

Read More

Film: Zpovídám se / I Confess (1953)

Film: Zpovídám se / I Confess (1953)

Bravúrny príbeh od Alfreda Hitchcocka, majstra detektívky, s posolstvom odvahy a čestnosti kňaza, ktorý má svoj život i život vraha vo svojich rukách. Otec Logan je symbolom poctivosti, čestnosti, pevnosti, zásadovosti a odvahy. Celým filmom sa vinie myšlienka vernosti povolaniu a vernosti Bohu, aj napriek nástrahám, ktoré majú viacero podôb. Dej filmu Keller je emigrant z Nemecka, ktorého v Kanade prichýli otec Logan na svojej fare aj s jeho ženou. Keller nedokáže znášať to, že…

Read More

Film: Ježiš / Jesus (1979)

Film: Ježiš / Jesus (1979)

Asi najznámejší film o Ježišovi, ktorý neskĺza alebo len minimálne do režisérových fantázií. Film točený priamo v Izraeli v oblastiach popisovaných v Biblii. Film o najväčšom človeku, ktorý kedy žil. Film o človeku, ktorý bol zároveň vteleným Bohom. Dej filmu Dej je reprodukciou Lukášovho evanjelia a radí sa medzi najvernejšie spracovania Ježišovho života. Tento film je najrozšírenejším a najprekladanejším kinematografickým počinom o Ježišovom živote. Spracovanie Kristovho umučenia nie je v tomto filme vyobrazené príliš naturalisticky,…

Read More
1 17 18 19 20