Film: Cesta pútnika / Pilgrim’s Progress (2008)

Film: Cesta pútnika / Pilgrim’s Progress (2008)

Film opisujúci nástrahy života a ich riešenie s Božou pomocou. Tí, ktorí milujú svet, pokrytci a pyšní, aj keď sa niekedy vzchopia, časom opustia cestu života. Odpadávajú a smerujú do večného zatratenia. Príbeh ukazujúci kompas hľadajúcemu človeku aj úprimne zápasiacemu kresťanovi. Dej filmu Film sa snaží priblížiť cestu kresťana od hľadania cez obrátenie až po spásu a večný život. Tvorcovia filmu zvolili formu rozprávania o ceste krajinou do Nebeského mesta. Hlavný hrdina sa cestou stretáva…

Read More