Absurdnosti ateistickej viery

Absurdnosti ateistickej viery

Ateistická viera postavená na viere vo všemocnú hmotu obnáša množstvo absurdností. Tento článok sa snaží poukázať aspoň na niektoré z nich. Keďže hovoríme o ateistickej „viere“, pričom tomuto označeniu sa ateisti mnohokrát bránia, pre začiatok krátke vysvetlenie tohto slovného spojenia. Charakteristickým znakom ateistickej viery je to, že čokoľvek, aj pre nás nevysvetliteľné, vysvetľujú ateisti vierou v materialistický pôvod alebo vierou, že sa aj nepochopiteľné javy a veci raz materialisticky vysvetlia. Samozrejme bez potreby Božieho zásahu,…

Read More

Film: Cesta pútnika / Pilgrim’s Progress (2008)

Film: Cesta pútnika / Pilgrim’s Progress (2008)

Film opisujúci nástrahy života a ich riešenie s Božou pomocou. Tí, ktorí milujú svet, pokrytci a pyšní, aj keď sa niekedy vzchopia, časom opustia cestu života. Odpadávajú a smerujú do večného zatratenia. Príbeh ukazujúci kompas hľadajúcemu človeku aj úprimne zápasiacemu kresťanovi. Dej filmu Film sa snaží priblížiť cestu kresťana od hľadania cez obrátenie až po spásu a večný život. Tvorcovia filmu zvolili formu rozprávania o ceste krajinou do Nebeského mesta. Hlavný hrdina sa cestou stretáva…

Read More

Film: Kým si po nás príde / Než si po nás přijde / The Bucket List (2007)

Film: Kým si po nás príde / Než si po nás přijde / The Bucket List (2007)

Zostáva im sotva rok života a majú kopec nesplnených želaní. Trochu uletený, trochu idealistický, ale predsalen pekný film o zmysle života. Dej filmu Nervózny a zlostný milionár Edward Cole a sčítaný automechanik Carter Chambers sa stretnú v jednej nemocničnej izbe s rovnakou diagnózou – rakovina. Zostáva im už iba pár mesiacov života a preto spoločne zostavia zoznam vecí, ktoré chcú ešte stihnúť, než zomrú. Edward je typ človeka, ktorý si chce za každú cenu užiť,…

Read More