Film: Cesta pútnika / Pilgrim’s Progress (2008)

Film: Cesta pútnika / Pilgrim’s Progress (2008)

Film opisujúci nástrahy života a ich riešenie s Božou pomocou. Tí, ktorí milujú svet, pokrytci a pyšní, aj keď sa niekedy vzchopia, časom opustia cestu života. Odpadávajú a smerujú do večného zatratenia. Príbeh ukazujúci kompas hľadajúcemu človeku aj úprimne zápasiacemu kresťanovi. Dej filmu Film sa snaží priblížiť cestu kresťana od hľadania cez obrátenie až po spásu a večný život. Tvorcovia filmu zvolili formu rozprávania o ceste krajinou do Nebeského mesta. Hlavný hrdina sa cestou stretáva…

Read More

Film: Kým si po nás príde / Než si po nás přijde / The Bucket List (2007)

Film: Kým si po nás príde / Než si po nás přijde / The Bucket List (2007)

Zostáva im sotva rok života a majú kopec nesplnených želaní. Trochu uletený, trochu idealistický, ale predsalen pekný film o zmysle života. Dej filmu Nervózny a zlostný milionár Edward Cole a sčítaný automechanik Carter Chambers sa stretnú v jednej nemocničnej izbe s rovnakou diagnózou – rakovina. Zostáva im už iba pár mesiacov života a preto spoločne zostavia zoznam vecí, ktoré chcú ešte stihnúť, než zomrú. Edward je typ človeka, ktorý si chce za každú cenu užiť,…

Read More