Film: Maudie (2016)

Film:  Maudie  (2016)

Skutočný príbeh maliarky Maud, ktorá sa napriek vážnym celoživotným problémom s artritídou a nie najlepšej štartovacej životnej pozícii, dokázala presadiť so svojimi ilustráciami ako slávna umelkyňa. Dej filmu Maud býva pri svojej tete. Postupne stále viac túži po nezávislosti. Keď sa dozvedá, že starý mládenec Everett hľadá gazdinú rozhodne sa ísť bývať k nemu na odľahlú samotu. Spočiatku jej to v kuchyni veľmi nejde. Žiaľ Maud a Everett svojim spolužitím vzbudzujú verejné pohoršenie, i keď…

Read More

Film: Svätý Anton Paduánsky / Sant’Antonio di Padova (2002)

Film: Svätý Anton Paduánsky /   Sant’Antonio di Padova (2002)

Film, ktorý sa dotkne divákovho srdca. Najskôr zdatný rytier, napokon mních hľadajúci pokoj duše v službe Bohu. Vzdelaný človek, nadšený kazateľ a bojovník nielen s nástrahami vtedajších čias, ale najmä bojovník so svojimi sklonmi k pýche, ctižiadostivosti a nízkym túžbam – Svätý Anton Paduánsky. Dej filmu Osobná tragédia privádza Fernanda, ktorý neskôr prijme rehoľné meno Anton, k prehodnoteniu svojho doterajšieho života. Po dlhšom zvažovaní dospeje k rozhodnutiu konať pokánie a zasvätiť život Bohu v reholi…

Read More