Film: Svätý Anton Paduánsky / Sant’Antonio di Padova (2002)

Film: Svätý Anton Paduánsky /   Sant’Antonio di Padova (2002)

Film, ktorý sa dotkne divákovho srdca. Najskôr zdatný rytier, napokon mních hľadajúci pokoj duše v službe Bohu. Vzdelaný človek, nadšený kazateľ a bojovník nielen s nástrahami vtedajších čias, ale najmä bojovník so svojimi sklonmi k pýche, ctižiadostivosti a nízkym túžbam – Svätý Anton Paduánsky. Dej filmu Osobná tragédia privádza Fernanda, ktorý neskôr prijme rehoľné meno Anton, k prehodnoteniu svojho doterajšieho života. Po dlhšom zvažovaní dospeje k rozhodnutiu konať pokánie a zasvätiť život Bohu v reholi…

Read More