Film: Útočište / The Hiding Place (1975)

Film: Útočište / The Hiding Place (1975)

Príbeh o skutočných udalostiach z obdobia II. svetovej vojny, zo života kresťanky Corri ten Boom a jej rodiny. Film o tom, že s Ježišom je možné prekonať akékoľvek ťažké chvíle života. Dej filmu Druhá svetová vojna. Prenasledovanie Židov sa nevyhýba ani Holandsku. Corri je dobrosrdečná žena pracujúca ako učiteľka s postihnutými deťmi. Corri, jej sestra, otec i ďalší členovia rodiny sa rozhodnú postaviť na obranu Židov. Za pomoc Židom sa dostávajú do geta a obidve…

Read More

Film: Život za život – Maxmilián Kolbe (1991)

Film: Život za život – Maxmilián Kolbe (1991)

Film o veľkej láske a obetavosti v prostredí sebectva, boja o prežitie, ideologickej ohlúpnutosti a nenávisti. Snímka približujúca príkladnú osobnosť františkánskeho kňaza Maxmiliána Mária Kolbeho. Dej filmu Pracujúcim a zomierajúcim väzňom v koncentračnom tábore Osvienčim končí šichta. Pred odchodom do barakov však jedného z nich zasype vrstva zosúvajúcej sa zeminy. Po odchode dozorcov sa z nej väzeň vyslobodí a ujde z tábora. Takto sa začína kolotoč udalostí, do ktorého sa dostane aj páter Maximilián Kolbe….

Read More

Film: Život je krásny / Life Is Beautiful (1997)

Film: Život je krásny / Life Is Beautiful (1997)

Veselo – smutný film o láske muža k žene i láske otca k synovi. Príbeh o tom ako sa otec obetoval za záchranu svojej rodiny a za uchránenie syna od vojnovej reality premenou utrpenia do podoby veľkolepej hry. Film zosmiešňuje pomýlené fašistické, nacistické či rasistické zmýšľanie i jednoduchú ľudskú nafúkanosť či vyvyšovanie sa. Dej filmu Príbeh sa začína v roku 1939. Guido (Roberto Begnini) je typický talian, ktorý sa zaľúbil do istej mladej dámy menom…

Read More