Film: Život za život – Maxmilián Kolbe (1991)

Film: Život za život – Maxmilián Kolbe (1991)

Film o veľkej láske a obetavosti v prostredí sebectva, boja o prežitie, ideologickej ohlúpnutosti a nenávisti. Snímka približujúca príkladnú osobnosť františkánskeho kňaza Maxmiliána Mária Kolbeho. Dej filmu Pracujúcim a zomierajúcim väzňom v koncentračnom tábore Osvienčim končí šichta. Pred odchodom do barakov však jedného z nich zasype vrstva zosúvajúcej sa zeminy. Po odchode dozorcov sa z nej väzeň vyslobodí a ujde z tábora. Takto sa začína kolotoč udalostí, do ktorého sa dostane aj páter Maximilián Kolbe….

Read More