Film: Boží mlýny (1938)

Film: Boží mlýny (1938)

Film prinášajúci posolstvo o tom ako hriech plodí ďalší hriech, pokiaľ sa človek nevydá na cestu pokánia. Príbeh o rodine, kde sa postupne poruší každé Božie prikázanie. Napokon dôjde k odvrhnutiu Boha ako vinníka za utrpenie, ktoré ľudia vniesli do svojho života sami. Dej filmu Otec majúci dvoch dospelých synov sa rozhodne nevrátiť peniaze, ktoré dlhuje. Dokonca sa rozhodne krivo prisahať a krivo svedčiť na súde, len aby cudzie peniaze, ktoré si pred rokmi privlastnil,…

Read More

Film: Pamelina modlitba / Pamela’s Prayer (1998)

Film: Pamelina modlitba / Pamela’s Prayer (1998)

Film Pamelina modlitba je venovaný otázke predmanželskej čistoty. Tá je v dnešnom sekularizmom ohlúpnutom svete zosmiešňovaná a znevažovaná. Na druhej strane je to najlepší recept na zdravé dlhotrvajúce manželské vzťahy. A tie sú nevyhnutné na to, aby z rodín nevychádzala masa nešťastných detí, poznačených rozpadom a nefunkčnosťou manželstiev. Dej filmu Pamela je mladé dospievajúce dievča, ktoré je konfrontované s tým, že v jej blízkom okolí je bežnou praxou, že chlapci chodiaci s dievčatami sa púšťajú…

Read More