Film: Boží mlýny (1938)

Film: Boží mlýny (1938)

Film prinášajúci posolstvo o tom ako hriech plodí ďalší hriech, pokiaľ sa človek nevydá na cestu pokánia. Príbeh o rodine, kde sa postupne poruší každé Božie prikázanie. Napokon dôjde k odvrhnutiu Boha ako vinníka za utrpenie, ktoré ľudia vniesli do svojho života sami. Dej filmu Otec majúci dvoch dospelých synov sa rozhodne nevrátiť peniaze, ktoré dlhuje. Dokonca sa rozhodne krivo prisahať a krivo svedčiť na súde, len aby cudzie peniaze, ktoré si pred rokmi privlastnil,…

Read More