Ben Hur

Ben Hur

Románový príbeh o vernosti Bohu v animovanom spracovaní. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným filmom, ale aj tvorca webstránky zdravysex.sk zameranej na výchovu k láske, manželstvu a rodičovstvu. Okrem iného autor dokumentárnej série Hrady srdca Európy,…

Read More

Ben Hur – Preteky slávy

Ben Hur – Preteky slávy

Animovaný film o románovej postave Ben Hur, ktorý napriek vyhnanstvu na galejách odpustil svojmu rímskemu priateľovi, ktorý ho do vyhnanstva poslal. Vrátil sa za svojou milovanou matkou a sestrou, ktoré síce dostali malomocenstvo, ale napokon ich uzdravil sám Ježiš. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby…

Read More

Film: Ben Hur (1959)

Film: Ben Hur (1959)

Príbeh, ktorý nadchýna celé generácie. Príbeh o Židovi Ben Hurovi, ktorého život je konfrontovaný nielen s pôsobením Rimanov v jeho rodnej krajine, vyhnanstvom na galejách, ale aj so samotným Kristom, ktorý je jeho súčasníkom. Film o odpúšťaní, vytrvalosti, viere, priateľstve a zrade. O tom ako hriech zotročuje človeka a ako ničí všetko dobré a krásne. Príbeh o tom ako človek môže nájsť záchranu a vyslobodenie zo svojho úbohého života jedine v Bohu. Dej filmu Messala…

Read More