Film: Ben Hur (1959)

Film: Ben Hur (1959)

Príbeh, ktorý nadchýna celé generácie. Príbeh o Židovi Ben Hurovi, ktorého život je konfrontovaný nielen s pôsobením Rimanov v jeho rodnej krajine, vyhnanstvom na galejách, ale aj so samotným Kristom, ktorý je jeho súčasníkom. Film o odpúšťaní, vytrvalosti, viere, priateľstve a zrade. O tom ako hriech zotročuje človeka a ako ničí všetko dobré a krásne. Príbeh o tom ako človek môže nájsť záchranu a vyslobodenie zo svojho úbohého života jedine v Bohu. Dej filmu Messala…

Read More