Ben Hur – Preteky slávy

Ben Hur – Preteky slávy

Animovaný film o románovej postave Ben Hur, ktorý napriek vyhnanstvu na galejách odpustil svojmu rímskemu priateľovi, ktorý ho do vyhnanstva poslal. Vrátil sa za svojou milovanou matkou a sestrou, ktoré síce dostali malomocenstvo, ale napokon ich uzdravil sám Ježiš. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby…

Read More