Ben Hur – Preteky slávy

Animovaný film o románovej postave Ben Hur, ktorý napriek vyhnanstvu na galejách odpustil svojmu rímskemu priateľovi, ktorý ho do vyhnanstva poslal. Vrátil sa za svojou milovanou matkou a sestrou, ktoré síce dostali malomocenstvo, ale napokon ich uzdravil sám Ježiš.