Sloboda, tolerancia a Ježiš Kristus

Ak dávaš dôraz na slobodu a toleranciu, neviem koho nasleduješ, ale Ježiš Kristus to nie je…

Kristus učil primárne o láske!

Koho nasleduješ ty?

Myslienkovo - Koho nasleduješ