Satirické okienko: Silné sociálne cítenie

Boris Kollár – vlekár, (a)sociál:

Keď máš také silné sociálne cítenie,

že nezabudneš ani na vlekárov.

Silne socialne citenie