Satirické okienko: Silné sociálne cítenie

Satirické okienko: Silné sociálne cítenie

Boris Kollár – vlekár, (a)sociál: Keď máš také silné sociálne cítenie, že nezabudneš ani na vlekárov. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným filmom, ale aj tvorca webstránky zdravysex.sk zameranej na výchovu k láske, manželstvu a rodičovstvu….

Read More