Byť netolerantným môže byť čnosť

Netolerancia voči hriechu je netoleranciou voči zlu namierenému proti dobru človeka. Skutočná láska je netolerantná voči hriechu.

Svätec je netolerantný človek voči hriechu a kompromisom s hriechmi.

Netolerantny svatec