Epická hudba

Epická hudba

Oddychová a relaxačná epická hudba – Epic Music. Epická hudba je moderný hudobný žáner charakteristický pre klasickú hudbu, ktorý môže preberať aj charakteristiky iných známych žánrov. Korene epickej hudby tvoria sláčikové nástroje (od umelých cez orchestrálne až po vrstvené alebo sólové), dnes sú stále viac prítomné elektronické prvky. Tento žáner je charakteristický emóciami, ktoré tento typ hudby vyvoláva v poslucháčovi. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na…

Read More

Elektronická hudba

Elektronická hudba

Oddychová a relaxačná elektronická hudba. Elektronická hudba je hudobný žáner, ktorý pri svojej tvorbe využíva elektronické hudobné nástroje, digitálne nástroje a podobne. Zahŕňa širokú paletu žánrov od ambient po trance. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným…

Read More

Godzone Tour

Godzone Tour

Čo je Godzone Tour? Okrem ostatnej služby, projekt Godzone každý rok organizuje turné koncertov po Slovensku. Jedná sa o zoskupenie mladých ľudí, ktorí majú túžbu ohlasovať radostné evanjelium Ježiša Krista. Hlavným zameraním projektu Godzone je práve evanjelizácia mladých na Slovensku. Túžbou a víziou služby je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia, ktoré chcú priniesť spôsobom, ktorý zasahuje – atraktívnym, kreatívnym a moderným. Ak sa videá javia, že ich nie…

Read More

Kresťanská hudba

Kresťanská hudba

Ak sa videá javia, že ich nie je možné prehrať, skúste klávesovú skratku Ctrl + F5 alebo iba F5 pre refresh stránky. Kresťanská hudba od svetových interpertov, slovenských interpretov vrátane prejktu Godzone. Moderné chvály alebo katolícke hymny a chválové piesne. . Elektronická hudba z youtube kanála Cross Nation: Godzone Tour: Lamačské chvály – LCH Live Stream: Vybrané slovenské kresťanské piesne: Nejsi sám – Filip Mana: Mesiánski Židia a ich Žalmy: MercyMe najväčšie hity: Kresťanská kapela…

Read More

Chillout a Lounge hudba

Chillout a Lounge hudba

Chillout a Lounge hudba pre oddych a relax. Chill-out (skrátene chill; písané aj ako chillout alebo chill out) je voľne definovaná forma populárnej hudby, ktorá sa vyznačuje pomalým tempom a pohodovou náladou. Definícia „chill-out hudby“ sa v priebehu desaťročí vyvíjala a vo všeobecnosti sa vzťahuje na všetko, čo možno označiť za moderný typ easy listening. Lounge music je typ ľahko počúvateľnej hudby populárny v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Jej cieľom môže byť navodiť…

Read More

Klasická a moderná inštrumentálna hudba

Klasická a moderná inštrumentálna hudba

Klasická a moderná inštrumentálna hudba pre oddych a relax. Klasická hudba sa vo všeobecnosti vzťahuje na umeleckú hudbu západného sveta, ktorá sa považuje za odlišnú od západnej ľudovej hudby alebo tradícií populárnej hudby. Klasická hudba sa často vyznačuje formálnosťou a zložitosťou hudobnej formy a harmonickej organizácie, najmä s využitím polyfónie. Inštrumentálna skladba je hudba zvyčajne bez vokálov alebo s nevýraznými vokálmi. V komerčnej populárnej hudbe existujú originálne inštrumentálne skladby alebo remixy pôvodných skladieb. autor: Igor…

Read More