Film: Wesley (2009)

Film: Wesley (2009)

Zásadovosť, snaha o vernosť evanjeliu, vernosť Bohu a svojim sľubom to sú základné charakteristiky hlavnej postavy, ktorou je John Wesley, anglikánsky, respektíve metodistický kazateľ. Na druhej strane je tu namyslenosť a nadradenosť bohatých nad chudobnými, ktorých vnímajú bohatí ako zatratencov a neraz ako ľudský odpad. John Wesley má však dostatok odvahy, aby sa postavil proti mocným na stranu chudobných a utláčaných. Dej filmu John Wesley je zásadový kresťan, samozrejme tiež so svojimi “muchami”, ktorý sa…

Read More