Film: Wesley (2009)

Film: Wesley (2009)

Životopisný / Dráma USA, 2009, 110 min Réžia: John Jackman Hrajú: Kevin McCarthy, June Lockhart, Carrie Anne Hunt, Rusty Martin, Roger Willie, Christy Johnson, R. Keith Harris; Zásadovosť, snaha o vernosť evanjeliu, vernosť Bohu a svojim sľubom to sú základné charakteristiky hlavnej postavy, ktorou je John Wesley, anglikánsky, respektíve metodistický kazateľ. Na druhej strane je tu namyslenosť a nadradenosť bohatých nad chudobnými, ktorých vnímajú bohatí ako zatratencov a neraz ako ľudský odpad. John Wesley má…

Read More