Ferdinand

Ferdinand

Nina je malé dievčatko a za priateľa má býka Ferdinanda. Ferdinand sa narodil ako malé, roztopašné teliatko, ale časom poriadne vyrástol. Ferdinand je najmilší býk na svete, ktorý nadovšetko obľubuje kvety a nikdy by neublížil ani muche. Svedkami istého Ferdinandovho incidentu sa stanú toreádori a divoký Ferdinand na nich urobí taký dojem, že ho okamžite chytia a odvedú. Ferdinand však nechce s nikým zápasiť a predovšetkým je odhodlaný vrátiť sa k svojej Nine. Našťastie sa…

Read More

Film: Svetlo pre opustených / Luz de Soledad (2016)

Film:  Svetlo pre opustených / Luz de Soledad (2016)

Životný príbeh zakladateľky Rádu Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie ukazuje pokoru, lásku a obetavosť sestry Márie Soledad, ktorá zasvätila život Bohu a službe chorým. Dej filmu Príbehom sa prelínajú dva deje. Prvý je zo súčasnosti, kedy mladá sestra Inés z rehole Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie navštevuje nevrlého a chorého otca advokátky Oľgy. Ten má silnú averziu voči kresťanstvu a Cirkvi. Cez sestru Inés a jej starostlivosť, vytrvalosť, lásku a jej čítanie životopisu o svätej…

Read More

Film: Zakázaný Boh / Un Dios prohibido / A Forbidden God (2013)

Film:  Zakázaný Boh / Un Dios prohibido / A Forbidden God (2013)

Španielska občianska vojna a mladí seminaristi stávajúci sa obeťami pre ich vernosť Kristovi a Cirkvi. Zanechali svedectvo, že umreli odpúšťajúc tým, ktorí ich pripravili o život. Dej filmu Počas krvavej občianskej vojny (1936-1939) zahynulo v Španielsku pol milióna občanov. Najviac z nich tvorili kresťansky a národne orientovaní občania. Nastalo cielené prenasledovanie Cirkvi a opozície. Podľa dokumentov v oblasti, kde pôsobila ľavicová republikánska vláda, bolo zničených 22 000 kostolov, bolo zavraždených 6 783 kňazov a rehoľníkov, k tomu 13 biskupov a…

Read More