Film: Zakázaný Boh / Un Dios prohibido / A Forbidden God (2013)

Film:  Zakázaný Boh / Un Dios prohibido / A Forbidden God (2013)

Španielska občianska vojna a mladí seminaristi stávajúci sa obeťami pre ich vernosť Kristovi a Cirkvi. Zanechali svedectvo, že umreli odpúšťajúc tým, ktorí ich pripravili o život. Dej filmu Počas krvavej občianskej vojny (1936-1939) zahynulo v Španielsku pol milióna občanov. Najviac z nich tvorili kresťansky a národne orientovaní občania. Nastalo cielené prenasledovanie Cirkvi a opozície. Podľa dokumentov v oblasti, kde pôsobila ľavicová republikánska vláda, bolo zničených 22 000 kostolov, bolo zavraždených 6 783 kňazov a rehoľníkov, k tomu 13 biskupov a…

Read More