Film: Příběh Dorothy Day / Entertaining Angels: The Dorothy Day Story (1996)

Film:  Příběh Dorothy Day /  Entertaining Angels: The Dorothy Day Story (1996)

Hostenie anjelov: Príbeh Dorothy Dayovej je životopisný príbeh o žene s veľkou túžbou pomáhať ľuďom. Toto jej nastavenie ju previedlo od ľavicových teórií až do Katolíckej cirkvi. Práve v Cirkvi našla skrz prizmu lásky skutočný zmysel a energiu pre pomáhanie núdznym a opusteným. Dej filmu Dorothy Day žila v mladosti bohémskym životom feministickej bojovníčky za práva žien. Popri verejných protestoch, ktorým sa venovala ju neobchádzali ani rôzne nočné pitky s podivnými pseudointelektuálmi, ani ľúbostné romániky,…

Read More

Film: Vánoční koleda / Christmas Carol (1999)

Film: Vánoční koleda / Christmas Carol (1999)

Film o hľadaní šťastia a o zmysle života. Príbeh poukazujúci na premrhávanie života bez lásky a na pomýlenosť náklonnosti k peniazom. Spracované na základe knihy od Charlesa Dickensa. Dej filmu Jacob Marley a Ebenieser Scrooge boli partnermi v spoločnej firme. Po smrti Jacoba má Ebenieser Scrooge záujem pokračovať v honobení ďalšieho majetku. Scrooge je sebecký, chamtivý a zatrpknutý človek, ktorému sú ľahostajné životy ostatných ľudí. Neslávi dokonca ani vianočné sviatky, pretože má plnú hlavu starostí…

Read More