Rozprávka: Žltý bager

Žltý bager spolu s ďalšími strojmi a dopravnými prostriedkami zažívajú rôzne dobrodružstvá a učia sa rozličné nové veci.