Rozprávka: Žltý bager

Rozprávka: Žltý bager

Žltý bager spolu s ďalšími strojmi a dopravnými prostriedkami zažívajú rôzne dobrodružstvá a učia sa rozličné nové veci. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným filmom, ale aj tvorca webstránky zdravysex.sk zameranej na výchovu k láske, manželstvu…

Read More