Film: Viera ako zemiaky / Faith Like Potatoes (2006)

Film: Viera ako zemiaky / Faith Like Potatoes (2006)

Príbeh o škótskom, protestantskom farmárovi Angusovi Buchanovi, ktorý žil so svojou rodinou v Afrike. Angus žil dlhý čas v neustálom strachu a pravidelných záchvatoch hnevu. Bolo to dôsledkom zlej situácie, kedy boli bieli farmári často zabíjaní miestnymi černošskými ozbrojenými skupinami a tiež kvôli samotnej kŕčovitej Angusovej snahe dosiahnuť ciele, ktoré si určil, bez dôvery v Boha. Dej filmu Angusova žena sa v dobrých aj ťažkých časoch utiekala vždy k Bohu. Pri jednej príležitosti, keď sa…

Read More