Film: Bez podmienok (2012)

Film:  Bez podmienok (2012)

Samantha viedla krásny a pestrý život spolu so svojim manželom až do momentu, kedy bol zastrelený. V okamihu, keď sa chce pokúsiť spáchať samovraždu jej dve udalosti zmenia život a pohľad naň. Dej filmu Skutočný príbeh o Joeovi, ktorý sa stará o deti z problémového prostredia. Zhoda okolností privedie do jeho života jeho starú známu kamarátku z detstva – Samanthu. Joe Samanthu zaangažuje do práce, ktorej sa sám venuje a Smantha postupne, po smrti svojho…

Read More