Film: Umučenie Krista / The Passion of the Christ (2004)

Film: Umučenie Krista / The Passion of the Christ (2004)

Veľkolepý film režiséra Mela Gibsona, ktorý sa dá označiť za najväčšie dielo v jeho filmovej tvorbe. Silne realistické vyobrazenie Ježišovho utrpenia, ktoré niekoho pohoršuje, iného núti k zamysleniu. Autor čerpal námet z novozákonných evanjelií, z diela mystičky Anny Kataríny Emerichovej, z Turínskeho plátna a ďalších prameňov. Dej filmu Umučenie Krista je film zameraný na Ježišovu obetu, ktorej vrcholom bola Jeho smrť na kíži a zmŕtvychvstanie. Zábery Kristovej kalvárie sa striedajú so scénami z čias Ježišovho…

Read More