Film: Divotvůrkyně / The Miracle Worker (1962)

Film:  Divotvůrkyně / The Miracle Worker  (1962)

Film o veľkej odhodlanosti a obetavosti. Skutočný príbeh o handikepovanej Hellen Kellerovej, ktorá po prekonaní meningitídy v detstve oslepla a ohluchla. Dej filmu Príbeh o malej Helen, ktorá je slepá a hluchá zároveň. Rodičia nezvládajú jej výchovu a vzdelávanie. Keď zveria Heleninu výchovu do rúk učiteľky Anny Sullivan, ktorej výchova a vzdelávanie sa opiera v prvom rade o poslušnosť a zásadovosť kombinovanú s láskavosťou, spočiatku sa im jej prístup zdá neprimeraný. Už po krátkom čase,…

Read More