Film: Liek pre Lorenza / Lék pro Lorenza / Lorenzo’s Oil (1992)

Film:  Liek pre Lorenza / Lék pro Lorenza / Lorenzo’s Oil (1992)

Skutočný príbeh o chlapcovi a jeho rodičoch, ktorí nevzdali boj s vážnou chorobou a vďaka ich hrdinstvu boli zachránené mnohé ďalšie deti s podobným osudom aký postihol ich syna. Dej filmu Malý Lorenzo je zdravý chlapec plný života. V istom veku sa u neho začnú prejavovať príznaky vážneho zriedkavého dedičného ochorenia označovaného ako ALD. Lekári nevedia Lorenzovi pomôcť. Vďaka húževnatosti a vynaliezavosti Lorenzových rodičov, najmä vďaka úsiliu jeho otca, svitá Lorenzovi nádej. Jeho otec vytrvalo…

Read More