Film: Lukewarm (2012)

Film: Lukewarm (2012)

Luke a Jessi vyrástli v kresťanskom prostredí, ale ich život je ďaleko od praktizovania kresťanskej viery. Film rozpráva o chybách, ktorých sa v živote dopúšťame, o ich náprave a o prekonávaní nenávisti láskou. Dej filmu Udalosti z Lukeovho detstva výrazne ovplyvnili jeho dospelosť, vzťah k otcovi i k Bohu. Luke sa tvári ako kresťan, ale je tolerantný k mnohému zlému vo svojom živote. Žije spolu so svojou priateľkou Jessi v jednom byte, napriek tomu, že…

Read More