Film: Príbeh narodenia / The Nativity Story (2006)

Film: Príbeh narodenia / The Nativity Story (2006)

Nativity Story je zaujímavým, moderným spracovaním udalostí okolo narodenia Spasiteľa Ježiša Krista. Pútavým spôsobom ukazuje ako od príchodu Krista na svet v podobe malého dieťaťa, tu boli tí, ktorí Ježiša velebili, ale aj tí, ktorí ho nenávideli a striehli na Jeho život. Dej filmu Dej sa odohráva v dobe pred narodením Krista a krátko po ňom. Hrubé kontúry filmu sa pridŕžajú evanjelií, ale jednotlivé scény pramenia najmä z voľného námetu tvorcov. Film ukazuje Zachariášovo onemenie,…

Read More