Film: Smrtiaci element / Z očí do očí / Man to Man (2005)

Film: Smrtiaci element / Z očí do očí / Man to Man (2005)

Film vyobrazujúci množstvo demagógie a skreslených interpretácií faktov, ktoré neobchádzajú vedu počas celej jej histórie. Honba za ziskom a snaha presláviť sa aj za cenu, že druhí budú musieť platiť životmi je odvrátenou stránkou najmä vedeckých experimentov z posledných desaťročí. Od pokusov na embryách až po používanie nedostatočne preverených a fungujúcich liekov alebo vakcín. Dej filmu Dr. Jamie Dodd odchádza do Afriky odchytiť dvoch príslušníkov kmeňa Pygmejov, muža a ženu. Na expedícii je spolu s…

Read More