Film: Vysvobození / I am David (2003)

Film: Vysvobození / I am David (2003)

Dojímavý príbeh o obetovaní života za druhého človeka a o pomoci opustenému chlapcovi na ceste za jeho matkou. Jedná sa o adaptáciu na motívy románu Anne Holmovej s názvom North To Freedom. Dej filmu David je mladý 12-ročný chlapec, žijúci v Bulharsku. Bol odtrhnutý od svojich rodičov a umiestnený do komunistického pracovného tábora. Po čase sa mu však podarí utiecť. Snaží sa dostať na slobodu do Dánska na základe inštrukcií od svojho blízkeho priateľa. Na…

Read More