Film: Posledné dni Sophie Schollovej / Sophie Scholl – Die letzten Tage (2005)

Film: Posledné dni Sophie Schollovej / Sophie Scholl – Die letzten Tage (2005)

Dráma o posledných dňoch ilegálnej skupiny Biela ruža z obdobia besnenia národných socialistov. Silný film o osobnej odvahe niekoľkých mladých študentov. Dej filmu Rothemundov film si za ústrednú hrdinku vybral postavu Sophie Schollovej, prostredníctvom ktorej sa mu podarilo drámu úspešne oživiť. Študentské hnutie Biela ruža sa venuje rozširovaniu letákov proti vláde národných socialistov v Nemecku. Jedná sa o skupinu mladých idealistov ochotných meniť svet napriek značným rizikám. Po odhalení zo strany nacistov sú hlavní aktéri…

Read More