Film: October Baby (2012)

Film: October Baby (2012)

Aktuálny a silný príbeh o vzťahu rodičov, ich nevlastnej dcéry a odpustení. Film o udalostiach okolo narodenia mladej Hannah, ktorá nebola plánovaná a chcená. Dej filmu Súhrou okolností sa mladé, 19-ročné dievča Hannah dozvedá, že jej rodičia nie sú jej biologickými rodičmi. Ťažko prijíma túto informáciu, keďže prichádza tak neskoro a vníma ju ako zradu a klamstvo. Ďalšou ranou pre ňu je skutočnosť, že bola nechceným dieťaťom, a že prežila potrat, pri ktorom mala byť…

Read More